WELCOME TO PENINSULA KINDERGARTEN   WWW.PENINSULA-MS.COM
Home > About us > Contact Us
 
Address: Phase 1, The Peninsula, No.1 Jinshiji Road, Dongjiaotou, Nanshan District,Shenzhen, China
Post Code:518067
Tel: +86 755 2685 1266
Fax: +86 755 2685 5266
Email:

Website: www.peninsula-ms.com